Biorąc pod uwagę rosnącą popularność rowerów jako środka transportu, wiele osób zastanawia się czy powinno poszerzyć swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dalsza część