Biorąc pod uwagę rosnącą popularność rowerów jako środka transportu, wiele osób zastanawia się czy powinno poszerzyć swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej także na nie. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rowerowej i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Omówimy dlaczego warto rozważyć takie ubezpieczenie, czy jest ono obowiązkowe oraz jakie korzyści płyną z jego posiadania.

Dlaczego warto rozważyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerowej?

 • Zwiększone ryzyko kolizji z innymi użytkownikami drogi: Rowery są coraz częściej używane jako środek transportu zarówno w mieście, jak i poza nim. Wraz ze wzrostem liczby rowerzystów na drogach rośnie także prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji czy innych sytuacji powodujących szkody osobowe bądź materialne.
 • Ochrona finansowa przed wysokimi kosztami odszkodowań: W przypadku spowodowania przez rowerzystę szkód u innych osób wynikających z nieszczęśliwych zdarzeń drogowych, może okazać się konieczne pokrycie wysokich kosztów odszkodowań. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerowej pozwala na pokrycie tych kosztów.
 • Odpowiedzialność prawna: Każdy użytkownik drogi, w tym także rowerzysta, jest zobowiązany do stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. W przypadku nieprawidłowego zachowania i spowodowania tym samym szkód osobom trzecim, może istnieć konieczność naprawienia wyrządzonej krzywdy przez sprawcę – ubezpieczenie OC chroni przed skutkami takiej sytuacji.

Biorąc pod uwagę rosnącą popularność rowerów jako środka transportu, wiele osób zastanawia się czy powinno poszerzyć swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej także na nie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla rowerzystów: obowiązek czy dobrowolność?

Warto wyjaśnić, czy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rowerystów jest wymagane przez prawo polskie. Zgodnie z obecnymi przepisami, nie ma wymogu posiadania ubezpieczenia OC przez właścicieli pojazdów niesilnikowych (do których zalicza się również rowery), a więc jego zakup pozostaje kwestią dobrowolną.

Jednakże warto pamiętać, że zwłaszcza w przypadku korzystania z jednośladu jako głównego środka transportu oraz uczestniczenia w życiu drogowym na terenie miasta lub równolegle
z innymi pojazdami mechanicznymi, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia OC, aby chronić się przed ewentualnymi roszczeniami osób poszkodowanych i wynikającymi
z tego kosztami.

Jakie są korzyści z posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rowerowej?

 • Pokrycie kosztów odszkodowania: W przypadku spowodowania szkody innej osobie podczas jazdy na rowerze, właściciel polisy będzie miał zagwarantowane pokrycie kosztów naprawienia szkód materialnych oraz odszkodowanie za krzywdę osobą poszkodowaną.
 • Szeroki zakres ochrony: Na rynku dostępne są różne opcje ubezpieczeń OC dla rowerzystów, które oprócz standardowej ochrony pozwalają na uwzględnienie dodatkowych aspektów jak np. kradzież czy uszkodzenie jednośladu.
 • Dostępność dla każdego: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rowerystów są oferowane przez różnorodne firmy ubezpieczeniowe, co pozwala na dostosowanie umowy do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.

Szkody spowodowane przez rowery: kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

Należy pamiętać, że istnieją sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Niektóre z nich to na przykład:

Biorąc pod uwagę rosnącą popularność rowerów jako środka transportu, wiele osób zastanawia się czy powinno poszerzyć swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej także na nie

 • Spowodowanie szkody pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Jazda na rowerze bez wymaganej wyposażenia oraz niewłaściwe zachowanie na drodze.
 • Celowe działanie prowadzące do powstania szkody u osoby poszkodowanej.

Porównanie ofert ubezpieczeń OC dla rowerzystów na polskim rynku

Podczas porównywania różnych ofert ubezpieczeń OC dla rowerzystów warto zwracać uwagę m.in. na:

 • Zakres świadczeń: sprawdź, jakie koszty pokrywa dane ubezpieczenie (np.: szkody materialne, fizyczne czy kradzież).
 • Wysokość sumy gwarancyjnej: im wyższa suma gwarancyjna, tym większa ochrona w przypadku spowodowania wysokich kosztów odszkodowań.
 • Cena składki: porównaj ceny składek oferowanych przez różne firmy i wybierz tę, która będzie najbardziej korzystna dla Ciebie.

Wnioski

Choć posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rowerzystów nie jest obecnie wymogiem prawnym w Polsce, warto jednak rozważyć jego zakup ze względu na coraz częstsze uczestniczenie jednośladów w ruchu drogowym. Dzięki temu można uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami osób poszkodowanych oraz wysokimi kosztami odszkodowań wynikającymi z nieszczęśliwych zdarzeń na drodze (więcej: https://www.e-aikido.pl/ubezpieczenie-oc-na-rowerze-dlaczego-to-tak-wazne-dla-bezpieczenstwa-podczas-jazdy/).