Logo
Witamy na stronie Klubu Szkoleniowego Aikido. Klub działa od 1996 roku w Bielsku-Białej. Prowadzony jest przez instruktora Fukushidoin Tomasza Skowrona - 2 DAN Aikido.
Sekcja jest zrzeszona w Polskiej Federacji Aikido (PFA).

Kankusta Duo

 

Aikido to japońska sztuka walki, jedna z najbardziej znanych i rozpowszechnionych na świecie. Słowo "Aikido" ma wiele znaczeń i trudno je dosłownie przetłumaczyć. Składa się z trzech członów: "AI" - harmonia, koordynacja, "KI" - energia, siła wewnętrzna, "DO" - droga, można więc starać się przetłumaczyć, jako drogę do harmonii ciała i ducha poprzez pojednanie z Naturą. Z technicznego punktu widzenia na aikido składają się rzuty i dźwignie. Aikido nie skupia się na uderzeniach i kopnięciach, ale na wykorzystaniu energii atakującego do kontroli na nim i wykonaniu, z wykorzystaniem tej energii, rzutu lub też dŸwigni. Aikido nie jest statyczną sztuką walki, lecz kładzie wielki nacisk na ruch i dynamiczne przemieszczanie się. Osoba, która sformalizowała i nadała obecny kształt, zarówno elementom technicznym, jak też ukształtowała zasady filozofii aikido, był Morihei UESHIBA.


 

Knee Active Plus
Zobacz jaka jest skuteczna!
http://kulnaro.pl/knee-active-plus-opinie-o-opasce-magnetycznej/
Psorilax
Sprawdź!
http://kulnaro.pl/psorilax-opinie-kompleksowe-podejscie-w-zwalczaniu-objawow-luszczycy/

 

 

 

Newsy

UWAGA!!! UWAGA!!!
Od 01.12.2007r. godzi-
ny rozpoczęcia trenin-
gów ulegną nieznaczne-
mu przesunięciu, tj. z 19.30 na 20.00!!! Czas
trwania zajęć pozostanie bez zmian.

Dnia 29.10.2007 od-
był się trening, który po-
prowadził sensei Paweł Bernaś (4 DAN) z Kra-
kowskiego Stowarzysze-
nia Aikido. Kilka fotek z treningu.