Aikido jest orientalną sztuką walki rozwijającą siłę umysłu i ciała, założoną przez wielkiego japońskiego trenera Morihei Ueshiba. Aikido dla dzieci jest często dostępne już od 4 roku życia. Filozofia tej sztuki walki polega na wykorzystaniu własnej siły przeciwko innym. Do sekcji przyjmowani są chłopcy i dziewczęta bez ograniczeń wiekowych.

W jakim wieku aikido jest dla dziecka?

Aikido jest orientalną sztuką walki rozwijającą siłę umysłu i ciała, założoną przez wielkiego japońskiego trenera Morihei Ueshiba

Aikido jest jedną z najwcześniejszych dyscyplin sportowych, do której zapisuje się dzieci już od 4 roku życia, ponieważ dyscyplina ta jest uważana za prawie bezpieczną i może przynieść dziecku ogromne korzyści. Jednak pomimo przyjmowania dzieci do szkół w tak młodym wieku, Morihei Ueshiba, założyciel sztuki walki, uważał, że najlepszym wiekiem na rozpoczęcie treningu jest 10 lub 11 lat.

Znany japoński trener stwierdził, że aikido jest sztuką, która wymaga od ucznia głębokiego zrozumienia filozofii sportu, a także doskonałej koordynacji ruchów i wytrzymałości, ale te umiejętności nie są jeszcze obecne u małych dzieci.

Dlatego też zadając pytanie, w jakim wieku dziecko powinno uprawiać aikido, wushu czy karate, należy zdać sobie sprawę, że wczesny trening będzie oczywiście korzystny, ale nie będzie w stanie odkryć przed dzieckiem głębokiego sensu tych sztuk walki.

Co rozwija aikido u dzieci, jakie są jego zalety?

Aikido Łódź jest jednym z pięciu sportów walki, który uprawia się w Japonii i to na masową skalę

 

Podstawową zasadą Aikido jest wykorzystanie siły przeciwnika przeciwko niemu samemu. Zajęcia aikido dla dzieci Łódź (z oferta którego można zapoznać się np. tutaj: aikido-hanamidojo.pl) przynoszą wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego jak i rozwoju duchowego.

„Każdy ma ducha, który ma być doskonalony, ciało, które ma być trenowane, i ścieżkę, którą ma przebyć”. – Morihei Ueshiba

Na zajęciach kohai (młodszy uczeń) uczy się następujących umiejętności:

  • Panowanie nad własnym ciałem. Studenci zwiększają swoją wytrzymałość fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i uczą się panować nad każdym mięśniem w swoim ciele;
  • Rozwój duchowy. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu siły umysłu, harmonii z samym sobą i naturą, a także szacunku do starszych, dyscypliny i samokontroli;
  • Samoobrona. Dziecięca sekcja aikido jest doskonałą okazją do nauki stawiania na swoim bez okazywania agresji przeciwnikowi, gdyż istotą zwycięstwa w walce jest brak konfliktu;
  • Umiejętności społeczne. Dzięki regularnym treningom Twoje dziecko nauczy się komunikować z innymi uczniami i sensei, stanie się bardziej otwarte, towarzyskie i pewne siebie.

Podsumowując można powiedzieć, że dziecięce Aikido zapewni solidne pierwsze doświadczenia w komunikacji, wyeliminuje lęki, pozwoli dzieciom poprawić zdrowie i przyczyni się do harmonijnego rozwoju fizycznego i duchowego.